Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

This 140 square foot micro-apartment is a prototype x student housing

This mini-suite is a prototype for student housing

This mini-suite is a prototype for student housing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου