Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

andrew simpson converts 19th century warehouse into light-filled home in melbourne

andrew-simpson-architects-water-factory-australia-designboom-02

andrew-simpson-architects-water-factory-australia-designboom-02
andrew-simpson-architects-water-factory-australia-designboom-02
andrew-simpson-architects-water-factory-australia-designboom-02

andrew-simpson-architects-water-factory-australia-designboom-02
andrew simpson converts 19th century warehouse into light-filled home in melbourne

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου