Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

This new building got creative with its balconies

Citygate Tower in Vienna, Austria, designed by Querkraft Architekten.

Citygate Tower in Vienna, Austria, designed by Querkraft Architekten.

Citygate Tower in Vienna, Austria, designed by Querkraft Architekten.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου