Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

chain 10 urban space design's clubhouse in taiwan features curving ribbon façade

chain 10 urban space design's clubhouse in taiwan features curving ribbon façade

chain-10-urban-space-design-green-places-community-clubhouse-taiwan-designboom-03

chain-10-urban-space-design-green-places-community-clubhouse-taiwan-designboom-04

chain-10-urban-space-design-green-places-community-clubhouse-taiwan-designboom-04

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου