Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Nook Architects Design a Private Residence in Plaça Catalunya, Barcelona

House of Mirrors by Nook Architects (4)

House of Mirrors by Nook Architects (3)
House of Mirrors by Nook Architects (2)
House of Mirrors by Nook Architects (1)
House of Mirrors by Nook Architects (6)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου