Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

House in a cliff serves as a self-sufficient bolthole

Cliff Haven features a total floorspace of 2,100 sq ft (195 sq m), spread over nine...

Cliff Haven's nearest neighbour is 1 mile (1.6 km) away

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου