Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

john grade sculpts 'spur' from digital scans of lava tubes

john grade sculpts 'spur' from digital scans of lava tubes

john-grade-spur-craters-of-the-moon-designboom-02
john-grade-spur-craters-of-the-moon-designboom-02
john-grade-spur-craters-of-the-moon-designboom-02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου