Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

london's smallest gallery operates as both exhibition venue + hair salon

sam-jacob-studio-DKUK-gallery-peckham-art-gallery-hair-salon-london-designboom-02

sam-jacob-studio-DKUK-gallery-peckham-art-gallery-hair-salon-london-designboom-02
sam-jacob-studio-DKUK-gallery-peckham-art-gallery-hair-salon-london-designboom-02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου