Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Modern Luxury California Home x Outdoor Living

This modern California home with chic design was created for indoor and outdoor living

The floors are covered with grey and beige tiles, and the staircase is exciting, of wood and glass, looks very modern

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου