Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

This house was designed so it can be either one large home or 2 separate units

This house was designed so it can be either one large home or two separate units

This house was designed so it can be either one large home or two separate units
White washed facades and stone have been combined with low-maintenance landscaping to create a contemporary looking house.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου