Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

cadaval + solà morales use stone to construct angular house in rural mexico

cadaval & solà morales use stone to construct angular house in rural mexico

cadaver-and-sola-morales-MA-house-mexico-designboom-03

cadaver-and-sola-morales-MA-house-mexico-designboom-03

cadaver-and-sola-morales-MA-house-mexico-designboom-02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου