Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

palinda kannangara casts concrete oculus guest house in sri lanka

palinda-kannangara-architects-oculus-Jaffa-sri-lanka-designboom-03

palinda-kannangara-architects-oculus-Jaffa-sri-lanka-designboom-03
palinda-kannangara-architects-oculus-Jaffa-sri-lanka-designboom-03
palinda kannangara casts concrete oculus guest house in sri lanka

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου